Carnavalstoet

Traditiegetrouw trekt er op zondagnamiddag om 14u30 een stoet door onze straten, de hoofdact van het hele gebeuren, ondertussen uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande carnavalstoet met meer dan duizend deelnemers.

Omloop van de carnavalstoet: (opstelling)Koolskampstraat, Meiboomstraat, Kasteelstraat, Lichterveldestraat, Markt, Pastorijstraat, Processiestraat, Krekelstraat, Waterjufferstraat, Vlinderstraat, Bruggestraat, Markt, Koolskampstraat (ontbinding)

Op het Marktplein staat een overdekte tribune met 450 zitplaatsen. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het carnavalcomité.

 

 

Info

Inschrijven voor deelname aan de carnavalstoet kan via mail: carnavalstoet@carnavalzwevezele.be of via contact met een lid van de Orde van de Bolhoed.

Iedere deelnemende groep ontvangt een aankomstpremie van 200€ door de Orde van de Bolhoed.

Gemeente wingene doet hier een schepje boven op (cfr. editie 2017):

  • Groepen van buiten de gemeente ontvangen € 100,- hierbovenop
  • Groepen van gemeente Zwevezele-Wingene ontvangen € 200,-
  • Chirogroepen van gemeente Zwevezele - Wingene ontvangen € 300,- extra.

De recyclagebonus van € 15,- om het afval richting containerpark te brengen blijft eveneens voor groepen binnen groot Wingene.
Daarnaas krijgt iedere groep ongeveer 15kg. papierplezier. (confetti dus)

De prijzen werden dit jaar verhoogd! Dit om jullie de kans te geven om
comfortabel aan de praalwagen te timmeren! (cfr. editie 2015)

Volgende 25 prijzen zijn te verdienen:  400 €, 375 €, 350 €, 325 €, 300 €, 275 €, 250 €, 225 €, 210 €, 190 €, 10 x 175 €, 5 x 150 €.
Daarnaast wordt er een persprijs uitgeroepen van €  75,-

 

Deze prijzen worden toegekend door een jury van NIET ZWEVEZELENAREN die verspreid zijn over de volledige omloop.

 

Reglement

 

Vorming van de stoet
Iedereen wordt verwacht ten laatste om 13.30  uur aan de Koolskampstraat ,  INRIJDEN VIA MARKTPLEIN, tenzij andere richtingen vanwege het comité.
Daar zal een nummerbord klaarhangen voor uw praalwagen. Deze moet stevig en zichtbaar vooraan de tractor/kar vastgemaakt worden. Zoniet is deelname aan de einduitslag onmogelijk!!!
De start van de stoet ( Kasteelstraat ) zal om 14.30 uur STIPT  gegeven worden. Bij deze start zal iedere groep 15 kg. confetti ontvangen.
 

 

Verloop van de stoet
Iedere deelnemer wordt verzocht zich te houden  aan de onderrichtingen  van de organisatoren, politie en of brandweer. Wij vestigen nogmaals uw aandacht op het feit dat geen enkele groep halt mag houden voor de eretribune op het Marktplein.
Wat mag NIET voor, tijdens en na de stoet !!!
• Het is verboden voetzoekers of andere zaken te werpen in het publiek, enkel confetti is toegelaten.
• Het is niet toegelaten een open vuur te maken, vb. barbecue, een vuurton, …
• Het is niet toegelaten reservebranstof te stockeren bij een warmtebron, vb. stroomgroep, …

We trachten jaarlijks een kwalitatieve stoet te organiseren. Daarvoor zijn wij U, als deelnemer, keer op keer dankbaar.
Om dit echter zo te houden, of zelfs te verbeteren, moeten wij door ondervinding volgende aanpassing doorvoeren:
Er mag tijdens de stoet geen verpakking/reclame (bierbakken, wijndozen of –flessen, blikjes, …)
zichtbaar zijn voor het publiek.
Indien een jurylid of iemand van de inrichters dit toch ziet gebeuren, wordt de groep automatisch geschrapt uit de uitslag en ontvangt hij GEEN aankomstpremie.
Deze maatregel moeten wij spijtig genoeg invoeren om onze stoet geen slechte reputatie te bezorgen.

 

Veiligheid
Veiligheid is van zeer groot belang  zowel, voor , tijdens en na de stoet:
• De wielen van de tractoren en wagens dienen beschermd te zijn
• niet dansen of klimmen bovenop wagens, tractoren, enz…
• beperk het alcoholgebruik voor en tijdens de stoet
• denk ook aan de veiligheid van het publiek
Een ernstig ongeval kan de sfeer in uw groep en stoet volledig breken !

 

Ontbinding van de stoet
Na de tweede doortocht over de Markt zal de stoet ontbonden worden aan het einde van het marktplein (KBC bank).  Hier zal iemand aanwezig zijn die de nummerborden losknipt/verzamelt.
Het is VERBODEN de wagens te parkeren in de onmiddellijk omgeving van het centrum.
Het marktplein moet verkeersvrij blijven tot 18.30 uur .

 

Verzekering
Zorg ervoor dat  u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt.
De leden van de groep kunnen aansprakelijk gesteld worden als er tijdens de stoet of op de weg van en naar de stoet, schade wordt veroorzaakt aan derden.
OPGEPAST :
• voertuigen moeten een verplichte motorrijtuigenverzekering hebben
• voertuigen die reeds verzekerd zijn  ( bv landbouwtractoren) moeten een uitbreiding vragen aan de verzekering omdat het trekken van een carnavalwagen een activiteit is die buiten het normaal gebruik van het voertuig valt.

 

De organisator vzw ORDE VAN DE BOLHOED kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van deelnemers of voor ongevallen met derden.

Iedere deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met dit reglement en wordt gevraagd dit te ondertekenen één week voor de stoet.

Iedereen die zich inschrijft, zich bij ons kenbaar maakt, registreert of deelneemt, valt onder de GDPR wetgeving. Die kan je hier nalezen

X